צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בכפר תבור - עיצוב מרב זהר