צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן- עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר
צילום בתים, אדריכלות ועיצוב פנים - בית בקיבוץ שער הגולן - עיצוב מרב זהר